A mezőgazdasági termesztésben elterjedt, kizárólag műtrágya-használatra és növényi élősködők mérgezésére épülő konvencionális technológia a talajélet fokozatos pusztulását, a biológiai sokszínűség (biodiverzitás) csökkenését eredményezi, ezért már rövid távon sem fenntartható. 

Az AMINORET® szermaradékmentes technológia a változó piaci és gazdasági környezet kihívásaira nyújt megfelelő választ. Az AMINORET® technológia a talaj termőképességének megőrzésére és a növények természetes védekező rendszerének erősítésére épülő technológiai modell, mellyel a növényt károsító baktériumos, gombás és vírusos növénybetegségek, valamint a rovarkártevők túlszaporodása ellen lehet fellépni. Célja, hogy megismertesse a BioRacionális növényvédelmi gyakorlat lépéseit. 

Az AMINORET® BioRacionális technológia RETard AMINOsavakra épülő növényvédelmi modell, nem más, mint eszköztár a kockázatokat rejtő és nem fenntartható konvencionális technológiák fokozatos felváltására.

A modell lehetőséget teremt a tiszta, jóízű, egészséges élelmiszer költséghatékony termesztésére, ezzel megteremti az alapját a hosszú távon is fenntartható mezőgazdaságnak. 

Az AMINORET ® szermaradékmentes technológia a termelők integrálására is alkalmas, az így megtermelt egységes árualappal javítható a magyarországi kertészet hazai és külpiaci versenyképessége, bővíthetők az értékesítési csatornák. 

A technológia három alappillére a 

(1) gazdag talajélet 

(2) erős növényi immunrendszer 

(3) szelíd növényvédelem biostimulátorok alkalmazásával

The conventional technology spread in agriculture, which is based solely on the use of artificial fertilizers and the poisoning of plant parasites, results in the gradual destruction of soil life and the reduction of biological diversity (biodiversity), and is therefore not sustainable even in the short term.

AMINORET® residue-free technology provides an appropriate response to the challenges of the changing market and economic environment. The AMINORET® technology is a technological model based on preserving soil fertility and strengthening the natural defense system of plants, which can be used to combat bacterial, fungal, and viral plant diseases that damage plants, as well as the overgrowth of insect pests. Its purpose is to introduce the steps of BioRational plant protection practice.

The AMINORET® BioRational technology is a plant protection model based on RETard AMINO ACIDS, nothing more than a toolbox for the gradual replacement of risky and unsustainable conventional technologies.

The model creates an opportunity for the cost-effective cultivation of clean, tasty, healthy food, thereby creating the basis for sustainable agriculture in the long term.

The AMINORET ® residue-free technology is also suitable for the integration of producers, with the uniform product base produced in this way, the competitiveness of Hungarian horticulture on the domestic and foreign markets can be improved, and sales channels can be expanded.

The three pillars of the technology are a

(1) rich soil life

(2) strong plant immune system

(3) gentle crop protection by using biostimulators